Hlavní stránka

Slova života - čtení na každý den

Hospodin vidí i skryté hříchy člověka

Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Izraelcům a řekni jim: Kdyby se žena některého muže dostala na scestí a zpronevěřila se mu a někdo se s ní tělesně stýkal, třebaže to zůstane skryto jejímu muži a ona se neprozradí, poskvrnila se, i když proti sobě nemá svědka a nebyla přistižena.“ Nu 5,11-13

Číst dál...
  • Konference sester

  • Mapa sborů

  • Kalendář

  • Fotogalerie

  • Historie

  • Výkonný výbor BJB

Sbírka na pomoc Ukrajině

Milí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů.

Výkonný výbor BJB vyhlašuje další mimořádnou sbírku na pomoc Ukrajině. V návaznosti na návštěvu skupiny bratří ze sborů BJB na Ukrajině jsme se rozhodli pro pomoc baptistickému sboru v Lysyčansku a uvolňujeme zatím z krizového fondu částku 100 000 Kč jako zálohu. V případě vyššího výnosu sbírky bude i další částka zaslána bratřím a sestrám na Ukrajině.
Na základě doporučení z návštěvy na místě bude výsledek sbírky rozdělen na dvě části - první polovina by směřovala na potravinové a hygienické balíčky pro potřebné a to jak v rámci sboru, tak mezi ty, kteří utekli z okupovaných území. Druhá část bude podporou sboru při stavbě nové modlitby, která se nyní nachází ve fázi hrubé stavby a stále rostoucí sbor se nyní musí scházet v provizorních podmínkách.

Sbírka bude probíhat až do 31. ledna 2017 a sbory tak mají možnost se k ní připojit dle svého uvážení. K výsledné částce bude připočtena také sbírka z konference mládeže, na které se na pomoc Ukrajině vybrala částka 21100 Kč.


Jsme si vědomi toho, že potřeb a možností kde pomáhat (nejenom) v rámci Ukrajiny je mnoho. Věříme však tomu, že v tomto konkrétním případě můžeme pomoci těm, kdo ji využijí nejenom pro sebe, ale pro další práci na Božím království v Ukrajině. Modlíme se tak za celou zemi, aby Boží milost proměnila to, co je z lidského pohledu neřešitelné.

Informace (PDF)
TOPlist