Tisková zpráva ERC: Péče o děti

    My níže podepsaní představitelé církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR apelujeme na Vládu ČR, jednotlivé poslance, aby se začali více zabývat právy českých dětí, a to u nás, ale i u rodin občanů ČR žijících v zahraničí. Uvědomujeme si složitost a citlivost problematiky a nutnost citlivého přístupu k otázkám fungování a podpory rodiny v dnešní době, ať už ze strany církví, neziskových organizací, sociálních institucí či státu. Z dlouhodobé perspektivy vnímáme často diskutabilní zásahy veřejných institucí do soukromí rodin, stagnující podporu alternativních forem rodinné péče pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči, mnohdy nejednoznačnou podporu státních institucí mladým rodinám a rodinám, které se vymykají dnešnímu průměru, např. tím, že pečují o více dětí či ze svobodného rozhodnutí přivedou na svět dítě s handicapem.
    Odmítáme, aby byly děti nechtěné či z nefungujících rodin téměř automaticky umisťovány do ústavní péče, kde jim, přes veškerou obětavost personálu, nemůže být poskytnuto takové psychické zázemí a saturace jejich potřeb, jako v milující rodině, a to i náhradní. Apelujeme na urychlení procesů adopce, osvojení, umísťování do pěstounské péče.
    Případ paní Michalákové a jejích synů, kteří jí byli odebráni norskou autonomní organizací Barnevernet církve v ČR zajímá. I přes složitost celého případu chceme vyslovit naději na zdárný vývoj pro dobro dětí i jejich rodičů, a vyjádřit názor, že děti mají vyrůstat pokud možno ve svých biologických rodinách, a tam, kde to není možné, u příbuzných či v náhradních rodinách, pěstounské péči, ale s možností kontaktu se svými biologickými rodiči, pokud o to projevují zájem.

    10.2. a 19.2.2016, Praha
    
    Za Ekumenickou radu církví v ČR:

    Daniel Fajfr, předseda
    Daniel Ženatý, 1. místopředseda
    Petr Procházka, 2. místopředseda

    Martin Moldan
    Jan Klas
    Tomáš Butta
    Luděk Šíp
    Bronislav Stebel
    Dušan Hejbal
    Milan Horváth
    Marián Čop
    Marek Prosner