100 LET SPOLU

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Ještě nemusí být pozdě, jen se navraťte k Hospodinu
Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. (Jl 2,12-13)
Číst dál >>