Hlavní stránka

DENNÍ ZAMYŠLENÍ - Slova života

Poznal jsi slávu svého duchovního dědictví?

Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. Ef 1,17-18 (ČSP)

Číst dál...