Hlavní stránka

DENNÍ ZAMYŠLENÍ - Slova života

Dar napomenutí

Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Ga 6,1-2

Číst dál...