1. Informace z jednání VV dne 18. ledna 2016
Br. Kern informoval o návštěvě čjinského a myanmarského sboru. VV schválil nákup 25 ks Biblí v překladu B21 pro tyto sbory. Dále pak br. Kern informoval o návštěvě v plzeňském sboru a rozhovoru s kaz. Schulzem. VV diskutoval také situaci skupin neslyšících.
Br. Vimpel informoval o postupu žateckého sboru ohledně zakoupeného pozemku a rozběhnutí přípravných prací pro stavbu nové modlitebny. Br. Novosad informoval o situaci ve sboru v Uherském Hradišti, který nyní hledá nové prostory pro scházení. Sbor začíná také s hledáním nového kazatele a obrací se na VV s žádostí o doporučení vhodných kandidátů. VV tuto situaci diskutoval a doporučil několik bratří k oslovení.
Br. Kern informoval o dopisu společenství v Třebenicích, kde informují o ukončení svého členství ve sboru Praha 4 a o osamostatnění sboru mimo BJB. Br. Kern reagoval na toto jejich oznámení svým dopisem.
VV projednával své návrhy pro nadcházející sjezd delegátů, zejména ve věci nakládání s nevyčerpanými prostředky dotace na platy. Dále návrh na zřízení zpěvníkové komise.
VV odsouhlasil rozdělení podpory pro misijní projekty sborů na základě návrhu misijního odboru. Podpora byla rozdělena takto: 15.000 Zlín, 40.000 Vysoké Mýto, 20.000 Šumperk, 30.000 Plzeň, 15.000 Žatec, 34.000 Olomouc, 30.000 Brniště, 9.900 Lovosice.
VV projednal dopis ze sboru Praha 4 ohledně výše nájemného a možné úpravě nájemní smlouvy. VV pověřuje br. Šípa k jednání se sborem a předložení případného návrhu úpravy smlouvy do příštího jednání.
Br. Jackanič informoval o přípravách konference BJB v Brně. Bližší informace budou podány na dalším jednání VV, v rámci materiálů pro SD by měl jít na sbory již kompletní program konference.
Br. Jackanič informoval také o přípravách programu Vzdělávání na cestu pro školní rok 2016/2017. Tento ročník by měl proběhnout ve sboru Cheb I, materiály pro zájemce budou připraveny nejpozději na SD v Praze. Dále představil také nový dvouletý modlitební program mládeže, který začal od letošního ledna a do kterého budou zapojeny sbory, ve kterých se pravidelně schází mládež.
VV byl informován o novém newsletteru školy Dorkas, který bude automaticky rozesílán na sbory BJB. Sbory, které nebudou mít zájem ho i nadále dostávat, se mohou sami odhlásit.
Br. Šíp informoval o žádosti žateckého sboru na nákup Biblí a podporu služby uprchlíkům v uprchlickém táboře v Drahonicích. VV odsouhlasil podporu ve výši 10.000 Kč z krizového fondu.
VV byl informován o probíhajícím výsledku sbírky na Ukrajinu - zatím přišlo cca 190.000 Kč, ale očekáváme do konce ledna další příspěvky.

2. Informace z Kanceláře VV
Připomínáme, že na webu www.bjb.cz naleznete kalendář akcí na rok 2016.
Informujeme všechny, kdo chtějí potvrzení o daru, který nám zaslali v průběhu roku 2015, aby se spojili se sestrou Procházkovou.
Dále chceme informovat o plánovaném zájezdu do Arménie. Zájezd plánovaný na září 2016 se ruší z důvodu malého zájmu. Nový termín je plánován na červen 2017.
Kazatele a správce sborů prosíme o zaslání statistiky počtu členů do 1.2.2016.
Kazatelům, správcům sborů, předsedům odborů a komisí připomínáme, že nejpozději do 13. března je třeba zaslat zprávy pro sjezdové materiály. Zároveň připomínáme, že do tohoto data mohou sbory, odbory a komise zasílat návrhy pro sjezd delegátů.
Luděk Šíp, tajemník VV BJB