1. Informace z jednání VV dne 15. března 2016

Br. Kern informoval o návštěvě čjinské skupinky v Poděbradech a sborů: Teplá, Děčín – Křešice, Broumov, Kraslice, Šumperk, Žatec.
VV pověřil br. Kerna zastupováním BJB na výroční valné schůzi České biblické společnosti spolu s naším zástupcem ve výboru ČBS br.kaz. Matysem.
VV schválil bezplatné rozdání zbývajících kusů Slov života 2016 na nadcházejícím SD nebo kazatelském kurzu.
VV se seznámil s výsledkem sbírky na pomoc Ukrajině, která celkem činí 369 715 Kč. Po odečtení již poskytnuté zálohy (200 tisíc Kč) byla Ukrajinské baptistické jednotě odeslána částka 169 715 Kč. VV tímto chce poděkovat sborům a jednotlivcům, kteří přispěli do sbírky.
VV byl informován o tom, že EBM (Evropská baptistická misie) hledá misionáře do zemí Sierra Leone, Centrální Kamerun a Mosambik. Zájemci mohou případně kontaktovat misijní odbor a bratra Novosada.
VV diskutoval vhodnost změny pravidel podpůrného fondu na základě zprávy br. Kerna. Vzhledem k tomu, že je zde více podnětů k řešení (otázka ordinace kazatele, úprava délky a formy požadované praxe, doplnění výslovné možnosti vyplácení vánočního příspěvku), budou tyto podněty zpracovány pro podzimní RZS.
VV diskutoval o aktuální finanční situaci na Stavebním fondu a vzhledem k předpokládanému zájmu ze strany sborů upozorňuje případné zájemce o stavební půjčku, aby odeslaly své žádosti na letošní rok nejpozději do 12. června (do termínu příštího jednání VV).
VV schválil připravené dokumenty ohledně statusu školské rady a jejího volebního řádu. Návrhem statusu školy se bude zabývat na svém dalším jednání. VV přijal také zprávu rady ŠPO o aktuální situaci ve škole a formulování poslání školy.
VV se dále zabýval přípravou kurzu kazatelů, který proběhne od 10. do 12. května v centru Immanuel. Na kurz jsou zváni kazatelé, misijní pracovníci sborů i studenti teologie a kazatelé v důchodu. Kromě pravidelného programu budou hosty bratři Daniel Fajfr (předseda ERC a CB), Marek Macák (seminář pro kazatele o sborové pastoraci) a Jiří Unger (tajemník ČEA s tématem aktuálních změn a situaci v české společnosti).
VV bude iniciovat setkání se zástupci IMB ve spolupráci s bratry z Misijního odboru (br. Vladimír Zeman a Pavel Novosad) za účelem zlepšení komunikace a spolupráce při výběru nových lokalit působení misionářů IMB.
VV diskutoval zaslané návrhy ze sborů a projednal znění návrhů VV pro SD.


2. Informace z Kanceláře VV

Konference BJB v Brně
Ve dnech 3. - 5. června 2016 proběhne Konference BJB v Brně. Podrobný program, seznam seminářů a online registrace je od 1. března k dispozici na webové stránce www.bjb.cz/konference.
Účast na konferenci je zdarma s možností objednání placeného stravování a ubytování nebo možnosti přespání v rodinách brněnského sboru (zde je počet míst omezen). Prosíme o bezplatnou registraci také účastníky ze sborů, kteří si neobjednávají ubytování ani stravování - pomůže nám to v odhadu celkového počtu účastníků setkání.
 
Kurz kazatelů BJB
Letošní kurz kazatelů proběhne opět v centru Immanuel od 10. do 12. května, začátek programu je v úterý večer společnou večeří. Na sbory bude zaslán podrobnější program společně s přihláškou. Účast na kurzu je zdarma pro kazatele, misijní pracovníky, studenty teologie i kazatele v důchodu. Prosíme zástupce sborů o oznámení tohoto pozvání těm, kterých se týká v rámci jejich sborů

Luděk Šíp, tajemník VV BJB