1. Informace z jednání VV dne 16. ledna 2017

VV hovořil o životě sborů a stanic v Karlových Varech, Suchdolu n. Odrou, Brništi, Chebu, Plzni, Českých Budějovicích, Žatci a ve Znojmě.
VV se seznámil se situací v BJB na Slovensku, kde není obsazena funkce předsedy Rady. Předsedu v současnosti zastupuje br. kaz. Jan Szollos.
VV znovu hovořil o listopadové Radě zástupců v Brně. Dnešní navrhované setkání se zástupci sboru v Praze 4 se nakonec z časových důvodů uskuteční až 30. ledna 2017. Na tomto jednání budou diskutovat zástupci sboru a VV ohledně výroku kazatele pankráckého sboru na RZS a VV bude žádat pro sbory vysvětlení jeho odpovědí. VV připomíná, že nadále považuje za velice nevhodný způsob, kterým byla tato diskuze vedena a vyzývá proto sbory, aby spolu komunikovali ve vzájemné úctě a respektu.
VV diskutoval návrh programu kurzu kazatelů v roce 2017. Mimo jiné bude zařazen rozhovor s novým předsedou a tajemníkem o současnosti a budoucnosti BJB. Účast na kurzu potvrdili také br. Ben Uhrin a br. Marek Macák.
Br. Jackanič informoval o misijním týmu z Kanady, který měl původně vyjet do Olomouce, ale nebyla by zde pro něj konkrétní práce. Žatecký sbor zváží, zda by tento tým chtěl na konci prázdnin hostit.
VV schválil zahraniční pracovní  cestu br. Jackaniče, Hallera, Novosada a Zemana na konferenci EBF do Rakouska (březen 2017).
VV odsouhlasil příspěvek ve výši 40.000 Kč na zajištění misijních koncertů Rodriga Rodrigeze ve sborech BJB na přelomu srpna a září 2017. Koncerty by ve spolupráci s misijním odborem organizoval br. J. Boháček, v případě potřeby se by se mohli také zapojit bratři Novosad a Haller. Částka 40.000 Kč bude uhrazena z poloviny z rozpočtu kanceláře a misijního Odboru.
Br. Poloha informoval a pozval členy VV na biblickou rozpravu, která se uskuteční 26. 2. od 16 hodin a kterou připravuje vinohradský sbor s možností účasti ostatních sborů BJB.

2. Informace z Kanceláře VV

Připomínáme, že na webu www.bjb.cz naleznete kalendář akcí na rok 2017.
Informujeme všechny, kdo chtějí potvrzení o daru, který nám zaslali v průběhu roku 2016, aby se spojili se sestrou Procházkovou.
Kazatele a správce sborů prosíme o zaslání statistiky počtu členů do 30.1.2017.
Kazatelům, správcům sborů, předsedům odborů a komisí připomínáme, že nejpozději do 13. března 2017 je třeba zaslat zprávy pro sjezdové materiály. Zároveň připomínáme, že do tohoto data mohou sbory, odbory a komise zasílat návrhy pro sjezd delegátů.
Žádáme sbory, které se zapojily do sbírky na podporu Ukrajiny, aby výtěžek sbírky zaslaly do kanceláře nejpozději do konce února.
Upozorňujeme sbory, které mají aktivní datovou schránku, že daňové přiznání a veškerou úřední korespondenci je v tomto případně nutné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky. Za případné podání v tištěné formě bude sboru zřejmě udělena pokuta ze strany finančního úřadu. Datové schránky jsou pro sbory dobrovolné, v případě jejich aktivace je však povinností sboru jako právnické osoby podávat přiznání pouze elektronicky.
V kanceláři VV jsou stále k dispozici Slova života 2017. Nyní se slevou, oba formáty jsou k prodeji za jednotnou cenu 80 Kč.
Připomínáme splatnost faktur za předplatné časopisu Rozsévač 31.1.2017.
Upozorňujeme, že dotace na platy z Ministerstva kultury od ledna 2017 klesají o dalších 5% z původní částky. Z toho důvodu bude částka zasílaná z kanceláře o zmíněných 5% nižší.

Luděk Šíp, tajemník VV BJB