Drahé sestry. Srdečně Vás zdravím jménem Pána Ježíše Krista. Jak už bývá v tento čas obvyklé, zasílám informace o konání konference sester BJB ČR a SR, která se letos koná na Slovensku v Bánské Bystrici ve dnech  6-8.5.2016 Téma konference je ODPUŠTĚNÍ.

Nad tématem se bude zamýšlet hlavní host konference ZOLTÁN MATYUS na základě verše z Lukášova evangelia 6:14-15. ,,Jestliže odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí i vám nebeský Otec, ale jestliže neodpustíte lidem jejich poklesky , neodpustí ani váš nebeský Otec vaše poklesky.

V  3 přílohách  najdete potřebné informace o ubytování, místě konání a přihlášení, které bude jako roky předešlé probíhat přes internetové stránky www.baptist.sk
Přílohy:

1. pozvánku od předsedkyně slovenských sester

2. program konference

3. INFORMACE PRO ČESKÉ SESTRY týkající se platby konference

Prosím přečtěte si pozorně všechny informace. Jsou tam uvedené kontakty pokud bude někdo potřebovat informace týkající se platby nebo přihlášek.
Věřím drahé sestry, že i když pro nás z Čech je konference dost daleko, nebude to překážkou, aby každá sestra, která má touhu zúčastnit se konference do Bánské Bytrice přijela. Zároveň Vás prosíme o modlitby za celý průběh konference, za hlavního řečníka i za možnost toho aby se konference mohlo zúčastnit co nejvíce sester. Nepochybuji o tom, že sestry které jezdí na konferenci pravidelně se už nyní těší co dobrého jim Pán Bůh v letošní konferenci připraví.
Chci podpořit i sestry, které na konference pravidelně nejezdí, aby se zamyslely, zda není právě teď čas se rozhodnout.
Drahé sestry těšíme se na každou z Vás nejen my, ale především náš drahý Pán Ježíš Kristus,  který bude tím ,,nejdůležitějším a nejhlavnějším řečníkem". Za to se modlíme a na to se těšíme.
V Jeho lásce s Vámi zůstává
Helena Včeláková
předsedkyně Odboru sester ČR
___________________________________

Milé sestry.
V zaslaných informacích pro české sestry týkající se letošní  konference v Bánské Bytrici, mně unikla informace která je pro mnohé srozumitelná, ale aby platba byla jednotná uvádím kurz EUR z kterého budeme vycházet z kurzu EUR ke 4.1.2016 který činí 27,020 Kč
ČESKÉ SESTRY PLATÍ NA ČESKÝ ÚČET V ČESKÝCH KORUNÁCH.
Celková částka za konferenci činí 55 EUR což je 1486,10 Kč, na jednu noc 35 EUR což činí 945,70 Kčˇ
-Obracím se na Vás drahé sestry i v další věci, která se v souvislosti konání konference také probírá a to je možnost sociálního příspěvku potřebným sestrám, rodinám, sdružením. Pokud máte ve svém okolí někoho takového prosíme o zaslání návrhu.
- Chci poděkovat sestrám, které již zaslaly zprávy o činnosti  a tímto připomínám, že budu ráda, když napíšete pár vět do konce února.
Zůstávejte s vědomím, že Nebeský Otec nám dává vše co potřebujeme v pravý čas. Přeji vám bohatství těchto zkušeností.
Zdraví Helen Včeláková předsedkyně Odboru sester