Kazatelé BJB

Jaroslav Hrůza

Funkce:
kazatel
Sbor:
E-mail:
Telefon:
775 211 174
jhruza@centrum.cz