Kazatelé BJB

Pavel Coufal

Funkce:
Předseda Výkonného výboru BJB, kazatel
Sbor:
E-mail:
Telefon:
+420 734 681 590
pavel.coufal@baptist.cz