Aktuality z misie

Aktuality z misie

Leták MO konference 2017

Milí bratři, milé sestry,
jak již jsme vám psali, tak v pátek a sobotu 13.-14.10. se ve Vysokém Mýtě uskuteční akce misijního odboru s tématem: Jak zůstávat misijní církví.

Proč to nenazýváme konference se můžete dočíst v přiloženém informačním dopise, kde také najdete všechny potřebné informace včetně termínu přihlašování, ceny, programu, ubytování atd. Posíláme také pozvánku a prosíme o jejich vyvěšení či rozeslání členům sboru.

informacni-dopisMO.pdf

pozvanka-misijnicirkevBJBvm.pdf
Za misijní odbor a s přáním Božího pokoje
Vladimír Zeman

Celorepubliková misijní sbírka 2016 – Arménie

Misijní odbor se opětovně rozhodl na letniční neděli 15. května vyhlásit mezi sbory BJB sbírku určenou na podporu misijního díla mezi baptisty v zahraničí. Tentokrát jsme oslovili předsedu Arménských baptistů bratra Asatura Nahapetyana s nabídkou finančně podpořit některé jejich misijní projekty. Bratr Asatur nám doporučil podporu těchto dvou projektů:


Práce mezi Kurdy v Arménii
Před několika lety založil bratr Siaban Ozoyan kurdský sbor. On sám je Kurd a měl velkou touhu kázat Boží slovo ve svém vlastním jazyce. Jeho syn Tengiz Ozoyan studuje biblický seminář a má také na srdci touhu pracovat s Kurdy. Tengiz měl možnost odejít pracovat do Ruska, ale Bůh ho povolal, aby zůstal v Arménii a pracoval mezi Kurdy. Tengiz má vizi založit Kurdské tréningové centrum v Arménii. Každé léto jsou také organizovány letní kempy ve spolupráci s kurdskými sbory, které probíhají v prostředí Kurdské komunity.

Arménští uprchlíci ze Sýrie
Arménští baptisté mají také sbor z Arménských uprchlíků ze Sýrie. Tento sbor založil student baptistického semináře a nyní kazatel Hakob. Sbor má nyní okolo 70 členů. Pastor Hakob má velké zanícení a srdce pro službu těm, kteří museli opustit své domovy v Aleppu a dalších místech v Sýrii.


Své příspěvky pro Arménské bratry a jejich službu mezi Kurdy a Arménskými Syrskými uprchlíky můžete posílat na účet 63112309/0800 a var. symbol 911823. Do zprávy pro příjemce uveďte ARMENIE. Nezapomeňte, prosím, u V.S. uvést číslo vašeho sboru (např. 27911823)

Misijní konference BJB

se uskuteční v sobotu 24. října v Praze v modlitebně BJB na Vinohradech. Hostem bude Jakub Limr z KS Hradec Králové a bude mluvit na téma “Restart sboru”.

Milí bratři a sestry,

Misijní odbor BJB vyhlašuje na neděli 24.5.2015, celorepublikovou misijní sbírku na podporu zahraniční baptistické misie.

Tento rok je sbírka určena na podporu misijních projektů čtyř tureckých baptistických sborů. Stručné misijní projekty těchto sborů jsou uvedeny v příloze.

Výtěžek misijní sbírky ve vašem sboru můžete poukázat buď na jeden konkrétní projekt nebo převést na účet misijního odboru č ú: 63112309/0800 var. symbol 911823 a do zprávy pro příjemce uvést “Turecko”.

Děkujeme za Vaši podporu při šíření evangelia

Pavel Novosad, předseda rady MO

Informace (PDF)

Misijně – poznávací cesta skupiny českých baptistů do Turecka.

Skupina českých baptistů navštíví od 15.5 do 22.5 tři turecké baptistické sbory (Istanbul, Samsun a Adana). Cílem pobytu je poznat hlouběji život místních sborů a najít případné možnosti podpory a spolupráce s těmito sbory.

Celorepubliková misijní sbírka BJB

rada misijního odboru BJB vyhlašuje na neděli 24. května sbírku na podporu baptistické misijní práce v zahraničí. Konkrétní účel sbírky bude zaslán na jednotlivé sbory ještě před uskutečněním sbírky.