Ze světa

Ze světa

Zde jsou umístěny články informující o dění ve světě.

Baptist World Aid, humanitární a rozvojová část Světové baptistické aliance (BWA), poskytla během měsíce září více než 65 000 dolarů jako okamžitou pomoc pro práci s uprchlíky v Evropě. V Německu, Maďarsku, Švédsku, Srbsku, Chorvatsku a jiných evropských národech, poskytují baptisté pomoc tisícům uprchlíků, kteří proudí do jejich zemí.

Ve dnech 23. - 26. září 2015 se konal v Sofii (hlavním městě Bulharska) koncil EBF. V rámci tohoto setkání byly přijaté dvě rezoluce, jejich překlad do češtiny vám přinášíme.

Milí bratři a sestry, zdravím vás ve jménu našeho Pána!
Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.  (2.J 1,3)