Ze světa

Zde jsou umístěny články informující o dění ve světě.

Koncil EBF je setkání zástupců jednotlivých členských jednot z Evropy, centrální Asie a Blízkého východu. Na koncilu se přijímají společná prohlášení (rezoluce), ve kterých chtějí členské Jednoty společně vyjádřit svůj názor k tématům, které se dotýkají situací v jednotlivých zemích i ve společném životě.

Ve dnech 23. - 26. září 2015 se konal v Sofii (hlavním městě Bulharska) koncil EBF. V rámci tohoto setkání byly přijaté dvě rezoluce, jejich překlad do češtiny vám přinášíme.

Na koncilu Evropské baptistické federace v Arménii bylo zvoleno nové vedení - Jenni Entrican (z Velké Británie) jako prezidentka, Meego Remmel (z Estonska) jako víceprezident, Otniel Bunaciu (z Rumunska) jako předseda komise pro vzdělávání a teologii a další dva členové výboru Ingeborg Janssen (Holandsko) and Cesar Sotomayor (Rakouska).

Modleme se za jejich službu a Boží moudrost pro úkoly, které jsou před nimi.

 

Baptist World Aid, humanitární a rozvojová část Světové baptistické aliance (BWA), poskytla během měsíce září více než 65 000 dolarů jako okamžitou pomoc pro práci s uprchlíky v Evropě. V Německu, Maďarsku, Švédsku, Srbsku, Chorvatsku a jiných evropských národech, poskytují baptisté pomoc tisícům uprchlíků, kteří proudí do jejich zemí.