Ze života BJB

Zprávy ze života BJB v ČR

Vychází nové číslo Zpravodaje BJB.

Můžete si stáhnout ve formátu PDF kliknutím na tento obrázek.

Vyšlo nové číslo Zpravodaje BJB. Ve formátu PDF si ho můžete stáhnout kliknutím na obrázek

Milí bratři a sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů,
srdečně vás zdravím ve jménu našeho Zachránce a Pána Ježíše Krista: pokoj vám. Píšu vám v době, kdy si intenzivně připomínáme velikonoční události, které změnily svět. Pán Ježíš Kristus, Boží i lidský syn, položil svůj život pro záchranu lidí, pro záchranu naši, ale nejen naši. Vykoupil nás z moci Zlého, hříchu a smrti, smířil nás se spravedlivým Bohem, který se stal naším milujícím Otcem. Dal nám nový smysl života: smíme žít v radostném společenství s Ním, žít pro Něho a šířit ve všech národech Dobrou zprávu o nabídce Záchrany, protože Bůh miluje celý svět.

Sborům Bratrské jednoty baptistů v ČR

Milí bratři, milé sestry,

srdečně vás všechny zdravím v závěru roku 2018. Když se zamýšlím nad letošním děním v naší Jednotě, vnímám dvě věci.

Úvahy s názvem Slova života, které vycházejí v Bratrské jednotě baptistů již mnoho let, jsme pro rok 2019 připravili také ve formě mobilní aplikace a to zatím pro systém Android.
 

Vážení bratři a sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů, na jednání Rady zástupců sborů 3. 11. 2018 v Brně jsme byli seznámeni s dokumentem „Oficiální prohlášení pěti sborů a jejich stanovisko k situaci v BJB“.