Ze života BJB

Zprávy ze života BJB v ČR

Mládež může sledovat přímé přenosy z Československé konference mládeže 16.-18.3.2018.

Aktuální odkaz bude vždy na stánce: http://mk.baptist.sk/

Časy přenosů:
Pátek 16.3.2018: 19:00-20:45
Sobota 17.3.2018: 9:00-10:30
Sobota 17.3.2018: 19:30-21:15
Nedele 18.3.2018: 10:00-11:45

M O C     S L O V A

Hlavní hosté konference: Milka a Michal Lapčákovi.

,, Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo.“
Košice, 4. - 6. května 2018

Zveme Vás na konferenci Pravda je nesmrtelná.

Tato věta je nesmazatelně spojena s novokřtěneckým kazatelem a teologem Dr. Balthasarem Hubmaierem, jehož 490. výročí mučednické smrti si letos připomínáme.Přinášíme vám první číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů. Zpravodaj bude vycházet 4 x ročně a to jak v elektronické, tak tištěné podobně.Milí bratři, milé sestry ve sborech,

je nám líto, ale z důvodu hospitalizace bratra Dr. Stantona Jonese RUŠÍME seminář CÍRKEV A HOMO/SEXUALITA.
Omlouváme se tedy všem přihlášeným. Za br. Jonese se modlíme, ať mu Pán dá potřebné zdraví. 
 
V Kristu váš
Pavel Coufal
předseda VV BJB

Sborům Bratrské jednoty baptistů v ČR

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ J 1,5

V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života.“ Fp 2,15-16a