Ze života BJB

Zprávy ze života BJB v ČR

Milí bratři, milé sestry, právě vychází nové číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů.

Zpravodaj si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na tento obrázek.

Sjezd delegátů BJB 2018 přijal prohlášení:
Vítáme, podporujeme a přijímáme za své rezoluce koncilů Evropské baptistické federace 2010 a 2017, které jednoznačně potvrzují, že křesťanské manželství je ustanoveno jen mezi mužem a ženou.

Spustili jsme registraci na Konferenci 100 let spolu.

Podrobnosti, registrační poplatky a další informace najdete na www.stoletspolu.cz.

Ve dnech 26. - 27. dubna 2019 se sešel v Praze Sjezd delegátů Bratrské jednoty baptistů, který se zabýval aktuálními otázkami v životě BJB a projednával návrhy sborů, odborů a Výkonného výboru BJB.