Ze života BJB

Zprávy ze života BJB v ČR

Milí bratři, milé sestry,

počátkem srpna proběhne v Praze další ročník DNE PRO RODINU. Chtěli bychom, aby i v naší společnosti byl slyšet hlas, který dává najevo, že přirozené biblické uspořádání rodiny je základem zdravé společnosti. Proto se Rada odboru pro manželství a rodinu po domluvě s Výkonným výborem rozhodla tuto akci podpořit a někteří se k ní  přidáme i osobně. Budeme rádi, když se připojíte i vy. Prosíme, věnujte pozornost následujícímu pozvání Aliance pro rodinu, která je pořadatelem této akce

Právě vyšlo druhé číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů.

Tématem je Církev a sexualita a celé číslo si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek

Živé vysielanie z konferencie sestier v Košiciach:

sobota 5.5.2018: od 9:00
sobota 5.5.2018: od 14:00
nedeľa 6.5.2018: od 9:00
Vysielanie bude na stránke Košického zboru https://kosice.baptist.sk/
(vysielajú cez youtube kanál kosice baptist)

Milí bratři, milé sestry,

v těchto dnech, kdy slavíme velikonoční svátky, rozjímáme nad hloubkou a smyslem Kristova kříže. Kolik posměchu, ponížení, samoty i nesnesitelné bolesti musel kvůli nám prožít náš Pán a Spasitel! Jak se to dotýká našich srdcí, když se pohledem víry zadíváme na Golgatský kříž?

V sobotu 21. dubna 2018 se uskutečnil v Praze Sjezd delegátů sborů Bratrské jednoty baptistů. Zde přinášíme jednotlivá usnesení v jejich schváleném znění.
Otázkou ohledně platnosti posledního hlasování z důvodu odchodu části delegatu (bod 41) se budeme zabývat na příštím jednání VV, které je naplánováno na 16. května.

Jan Jackanič
tajemník VV BJB

S hlubokou vděčností Pánu Bohu za naplněný a požehnaný život oznamujeme všem přátelům a známým, bratřím a sestrám v Pánu Ježíši Kristu, že Pánem života a smrti byla povýšena do nebeské slávy naše maminka, babička a prababička Eva Titěrová.

S naší milovanou se rozloučíme v pátek dne 6. dubna 2018 v 16.00 hodin v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Brně, Smetanova 20.