Přinášíme vám první číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů. Zpravodaj bude vycházet 4 x ročně a to jak v elektronické, tak tištěné podobně.Pro rozesílání dalších čísel nabízíme možnost přímého zasílání v elektronické podobě. Registrovat se můžete průběžně na této adrese, další číslo bude pak zasíláno mailem jak jednotlivým zájemcům, tak opět na sbory BJB. Online registraci najdete zde - https://tinyurl.com/zpravodajbjb.

Budeme rádi za vaše příspěvky do druhého čísla, jeho uzávěrka je 31. března 2018

Pro stažení Zpravodaje ve formátu PDF klikněte na obrázek

Jan Jackanič
tajemník VV BJB