Vážení přátelé školy Dorkas,

srdečně vás jménem studentů a zaměstnanců školy zdravím z Olomouce a dovoluji si vás oslovit ve věci modernizace školní knihovny.

Naším záměrem je vytvoření multifunkční místnosti se dvěma základními zónami – pracovní (učebna/knihovna/studovna) a relaxační (společenské setkávání studentů). Modernizace je plánována ve dvou etapách. První etapa proběhne během měsíce května a druhá etapa bude realizována postupně, jak se nám bude dařit získávat pro tuto akci finanční prostředky od dárců.

V první etapě uskutečníme přetmelení omítek, malování, vyrovnání podlahy, položení nové podlahové krytiny a pořízení vertikálních žaluzií.

V druhé etapě chceme postupně zrealizovat osazení uzamykatelných dvířek do otevřených polic, instalaci nové popisovací tabule, zakoupení deseti pracovních stolů, šestnácti židlí, tří počítačových stolů, šesti křesílek, jednoho konferenčního stolku, stojací lampy a policové sestavy.

Celkový rozpočet na modernizaci školní knihovny činí 150.000,- Kč. Pokud se nám podaří získat od dárců dostatek finančních prostředků, bude o převyšující část posílen fond literatury, ze kterého hradíme doplňování knižního fondu odborné literatury.

Pokud se rozhodnete finančně přispět na modernizaci školní knihovny, můžete tak učinit formou bankovního převodu na účet školy: 153151547/0300, případně můžete využít poštovní poukázku typu A. Jako variabilní symbol uveďte 20130612.

Dárcům zasíláme po ukončení kalendářního roku potvrzení o darech pro účely daňového přiznání. Proto uvítáme, když nám sdělíte své kontaktní údaje a číslo svého bankovního účtu kvůli správné identifikaci darů. Pokud budete chtít, aby s vámi škola uzavřela dárcovskou smlouvu, kontaktujte nás, prosím.

Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali tomuto dopisu. Uvítáme každý váš ohlas na práci naší školy.

 

S přáním Božího požehnání

 

Mgr. Petr Hlaváček

ředitel školy