Milí bratři, milé sestry ve sborech BJB.

Zdravím Vás z Kanceláře VV s přáním Kristova pokoje. Děkuji všem Vám, kteří jste se již připojili k vyhlášené sbírce na pomoc lidem postiženým povodněmi. Komise krizového fondu je v kontaktu se všemi sbory v postižených oblastech a navštěvuje i oblasti, kde nejsou naše sbory.

Z krizového fondu bylo již poskytnuto 50 000 Kč sboru v Litoměřicích na okamžitou pomoc. Potřebným lidem byly zapůjčeny vysoušeče a pro velkou potřebnost jsme objednali dalších 10 vysoušečů.

Naši pomoc směřujeme nejprve do sborů a pak dalším potřebným lidem. Jsme vděční, že některé sbory v postižených oblastech zvládají pomáhat nejen svým členům, ale i přátelům a dalším lidem v jejich okolí. Do aktivní pomoci se již zapojili i dobrovolníci ze sboru v Šumperku a dobrovolníci z dalších sborů nabízejí svou pomoc.

Mezi nejvíce postižené oblasti patří Litoměřice a okolí. Proto Vám přinášíme Reportáž z Litoměřic, kterou naleznete v tomto článku. .

Připomínám, že sbírka v BJB na pomoc lidem postiženým povodněmi trvá do 31.7.2013. Podrobnosti o sbírce naleznete na webu BJB.

S bratrským pozdravem

Luděk Šíp, tajemník VV

 

Při shromáždění poslední květnovou neděli nikoho nenapadlo, že následující dva týdny stráví 36 lidí z našeho sboru u příbuzných, u někoho ze sboru nebo v tělocvičně.  Sdělovací prostředky sice hlásily povodňovou pohotovost na horních tocích našich řek, ale jen málokoho napadlo, že pětisetletá voda by se mohla opakovat už po jedenácti letech!  Evakuace místní části Želetice, města Terezína i obce České Kopisty, kde žijí naše rodiny, byla vyhlášena večer s termínem do šesti hodin do rána.  Ti, kdo podobnou situaci již jednou zažili, mobilizují všechny síly. Marek s Alenou v Českých Kopistech, kteří byli minule zatopení až po komín a přišli o všechno zařízení, svolávají bratry ze sboru. Do noci horečně stěhují věci do patra. Potom jdou na pomoc bratrovi Luboše, ten byl minule zatopený také pod strop. Petr pomáhá vyheverovat tátovi stroje v dílně. Pepa lamentuje, že své medem obtěžkané úly již nestačí zabezpečit...

To je jen letmé nahlédnutí do kraje úrodné polabské nížiny. Silnice do Terezína záhy končí v několika kilometrovém jezeře. Terezínští a bohušovičtí doufají, že zafunguje obnovená retenční schopnost pevnosti a vybudovaná protipovodňová hráz.  Potom následuje týden čekání, naplněný obavami i nadějí. V neděli vedení sboru vyhlašuje sbírku, do které hned někteří bydlící na kopci přispívají. V úterý telefonuje tajemník VV BJB Luděk Šíp, že operativně poskytují zálohu z krizového fondu. Sborová komise vyčkává na zrušení evakuace, aby mohla zmapovat situaci.

Konečně vyjíždíme s kazatelem do zatopených domů. Začínáme v Českých Kopistech. Marek nám ukazuje, že hladina dostoupila do poloviny oken. Příbuzní Vaška v Počáplech měli vodu do 70 cm a jen málo věcí stihli vystěhovat. Drahoš není doma, otevřenými okny vidíme důvod. Oba pokoje jsou prázdné a do metru promáčené. Tatínek mládežníka Káji ukazuje zničené sádrokartonové stěny, podlahy a bytové zařízení. Maminka Aničky v Lounkách má zatopený sklep i s kotlem. Bratr Pepa má zahradu plnou páchnoucího bahna a úly odplavené. Spolu s Péťou čerpají vodu ze sklepa a škodu zatím neznají. Tatínek Petra ukazuje zaplavenou dílnu i přízemí domu a naříká, že už nemá sílu pouštět se do obnovy. Spolu s Jarkem sepisujeme škody a těm nejpotřebnějším nabízíme malou finanční pomoc ze sbírky. Povzbuzujeme je v těžké situaci. Je nám jasné, že to nejhorší mají všichni před sebou: otlučení omítek a fasád (často teprve nedávno dokončené po povodni z roku 2002), nekonečné vysoušení, znovuvybavení zničeného bytového zařízení, zadlužení atd.

Pro jistotu zjišťujeme poškození u dalších osmi evakuovaných rodin v Terezíně a na Krétě. Děkují Bohu, že letos mají vodu jen ve sklepě a že pomoc akutně nepotřebují. Blízké Mlékojedy totálně zatopené vynecháváme - ty patří do rajónu lovosického sboru.  Po tříhodinovém putování páchnoucími polnostmi a zahradami je zřejmé, že postižení povodněmi ke znovunabytí domova potřebují zejména finanční pomoc.  Jak jinak projevit v takové situaci bratrskou sounáležitost?  Slova jsou málo. Věříme, že kdo může – pomůže.

Vlastimil Malý

správce sboru BJB Litoměřice