Ze života sborů BJB

Zde jsou umístěny články informující o práci a životě sborů BJB v ČR.

Milí bratři a milé sestry,

oznamujeme vám, že Pán života a smrti si povolal k sobě do věčné radosti našeho milého bratra, kazatele evangelia a Božího služebníka
Vlastimila Pospíšila.
 
Zemřel náhle dne 12. 10. 2017 ve věku nedožitých 86 let.
 
Rozloučení se bude konat v pátek 20. 10. 2017 v 16:00 v modlitebně 
Sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně, Smetanova 20.
 
Jménem rodiny i rodiny církve
Pavel Coufal
kazatel

První červencová

Pozvánka

Letos proběhla v Praze ve sboru Na Topolce již druhá konference Sítě víry (sborů Chelčického, v Liberci a Praze 4) s charakteristickým názvem „Neboj se, tolik věř“. Název těchto konferencí je velice výstižným pro dnešní dobu. Povzbuzuje nás k odvaze v následování Ježíše Krista. Volá nás vyjít za Kristem i na místa neprošlapaná a neprobádaná, kde jsou nuzní lidé, kam se dnes církev mnohdy zdráhá vykročit.