Odbor sester

Odbor sester

Letošní konference OS sester konaná v Brně 3-5.5 2019 byla ne jen jubilejní, kdy jsme si připomínaly 50. výročí obnovení práce sester, ale zároveň konferencí volební, kde byly představeny výbory pro období 2019-2023.

Český výbor jak jsem informovala v lednu letošního roku, přijal doporučení několika sborů pokračovat ve stejném složení:
předsedkyně: Helena Včeláková -Praha
tajemnice: Jiřina Vimpelová -Žatec
členky: Jana Pospíšilová - Karlovy Vary
Vilma Koblischková - Teplice

V bázni před Hospodinem, chceme tuto službu konat dál. Zcela důvěřovat Boží milosti, která ví co je dobré pro nás i ty, kterým chceme sloužit. Neskládáme důvěru v člověka, ale v Toho, který je dokonalý. Jeho milost je obrovská síla, která jedná. Židům 10:9 …. zde jsem, abych činil Bože tvou vůli.

Slovenský výbor pokračuje v nově zvoleném složení.
předsedkyně: Ludmila Sýkorová-Lučenec (sestra ve výboru pracovala 8 roků)
nově zvolené členky: Jarka Cihová - Bratislava
Drahomíra Čurilová – Košice
Katka Sližiková – Bánská Bystrica

Jsou před námi ve společné práci možná nesnadné chvíle, ale víme KOMU SLOUŽÍME. Zkušenosti, které jsme od Pána již přijaly v uplynulých obdobích, jsou pro nás impulsem, cele spoléhat na Něj i v dalším období. Důkazem jsou pro nás společné konference, při kterých nás ujišťuje, že může víc, než si dokážeme představit. Že Jeho záměry jsou větší, než ty naše. Proto práce sester nestojí na hromadě lidských dovedností a schopností, ale na Boží lásce a moci, která nás vedla dosud, ke které budeme vzhlížet i ve dnech příštích.

Helena Včeláková - předsedkyně OS BJB v ČR
V Praze 31.5.2019

Dokumenty z poslední konference sester v Brně

Zde jsou odkazy na dokumenty z 50. výročního setkání odboru sester z května letošního roku.

Fotografie z konference sester 2019

https://www.baptist.sk/galeria/category/16

Videa z konference sester 2019

https://www.baptist.sk/mp/212-konferencia-sestier-2019

Dokumentární film k 50. výročí práce Odboru sester BJB

- Ženy v Boží blízkosti

- Vzkazy dalším generacím

https://www.baptist.sk/mp/213-sestry-50