Adresa sboru:
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu I.
Libušina 4
350 02 Cheb

Telefon:
354 431 692
Web:
http://cheb.baptistcz.org
Mapa:
odkaz na mapu
Správce sboru:
Gothard Novák
Telefon / mobil:
351 151 104 / 603 329 593
Foto   sboru
Kazatel sboru:
Mgr. David Sláma

Telefon:
737 678 166
Email:
david.slam2009(a)gmail.com 
Skype:
dejvidslam
Foto   kazatele

Pravidelná setkání
Nedělní Bohoslužba  
Ne od 09:00 a od 16:00
(Nedělní besídka při ranním shromáždění a klub besídky při odpoledním.)

Biblické vzdělávání: Pá od 19:00

Modlitební setkání: Pá od 18:00

Setkání mládeže - weblink
So od 16:00

Foto   modlitebny
Adresa stanice Tři sekery:
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu I.
Tři sekery
353 01 Tři sekery

Mapa:
odkaz na mapu
 
Pravidelná setkání
Nedělní Bohoslužba v modlitebně ČCE
2. a 4. Ne od 14:00
 
Adresa stanice Libá:
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu I.
350 02 Libá

Mapa:
odkaz na mapu
Kontaktní osoba:
s. Břeňová
Údolní 7
350 02 Libá
 
Pravidelná setkání
Nedělní Bohoslužba u s. Břeňové
1. a 3. Ne od 14:30