Slova života - zamyšlení na každý den

10.6.2021

Abram buduje oltáře a vzývá Hospodina

Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Chebrónu. I tam vybudoval Hospodinu oltář. (1M 13,18)

Poté co se Lot vydal na východ, aby se tam usadil, dostává Abram od Hospodina výzvu, aby se rozhlédl na všechny světové strany. Důvod je prostý. Nemusí vůbec litovat, že nechal Lota vybrat si pro svá stáda lepší pastviny, protože on -  Abram a jeho potomstvo - dostanou mnohem více. Celou zemi, od severu k jihu a od východu k západu. Abram pak udělá něco, co je pro něj typické. Poté

co dorazil na místo, kde se usadil, postaví Hospodinu oltář. Není to jeho první, ani poslední, Abram je podle 1. Mojžíšovy vůbec nejpilnějším stavitelem oltářů Bohu. Nemáme přesný popis, jak jeho oltáře vypadaly, ale to ani není podstatné. Důležitý je účel. Abram staví oltáře, aby vzdal úctu svému Bohu. Vyjadřuje mu svoji odevzdanost, pevnou víru a díky. I když jsou v Abramově životě i chvíle, kdy se více spoléhal na lidskou moudrost, máme ho dnes jako vzor člověka, který důvěřoval Bohu a nebál se svěřit mu svoji budoucnost. Z důvěry se zrodila chvála a vzývání Hospodina.

Pro nás to dnes platí podobně, jen místo oltáře, na kterém by se přinášely zápalné nebo pokojné oběti, máme stavět rovnou celý dům. V 1P 2,5 je psáno: „I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.“

Pane, děkuji Ti za příklad, který mám v Abrahamovi, prosím, pomoz mi více důvěřovat a méně se spoléhat sám na sebe.

Lukáš Hamerník (Olomouc)