Slova života - zamyšlení na každý den

8.6.2021

Abram spolehl na svůj nápad, ne na Boží ochranu

Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: „Vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si: ‚To je jeho žena.‘ Mne zabijí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, žes mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu.“

(1M 12,11-13)

Abram ví, že jeho žena je krásná a že Egypťané jsou známí tím, že si chtějí brát za manželky velmi krásné ženy. A pokud v cestě stojí manžel, je v pořádku se ho zbavit. Takže Abram si vymyslí pro Egypťany lež. Požádá svoji manželku, aby kvůli němu lhala. Nakonec je to jen poloviční lež, protože Sáraj je jeho nevlastní sestra. Tak si Abram svou lež ospravedlnil. Je to jen malá „bílá“ lež. To nikomu neublíží. A je to také velmi praktická lež, protože pokud by Abram mluvil pravdu, mohl by přijít o život.

Ale podívejme se, co tato lež způsobí. Nejenom odhalí nedostatek důvěry v Boží zaslíbení, ale také ohrožuje jejich naplnění. V Genesis 12,10 začíná Abram spoléhat na Egypťany v době hladomoru a pak začne spoléhat na svou manželku. Abram přestal důvěřovat Bohu a bojí se nějakého nebezpečí, se kterým se ještě ani nesetkal. A tak si vymyslí vlastní plán, jak se postarat o své bezpečí.

Stalo se, co Abram neočekával. O Sáraj se začal zajímat sám faraón. Abram doufal, že s jinými muži by se nějak domluvil a svatbu by odkládal, dokud by trval hladomor, a pak by prostě odešli. Ale odmítnout faraóna si Abram netroufal, a tak si faraón vzal Sáraj do paláce a zahrnul Abrama dary. Muselo to být pro něj hrozné mít toto bohatství, ale bez manželky a bez pokoje s Bohem.

Ale Bůh není přemožen lží, pochybnostmi nebo našimi chybami. Jeho sliby trvají. Slíbil Abramovi, že se o něj postará, a i když Abram přestal těmto slibům důvěřovat a žije v hříchu a lži, Bůh zasáhne, aby ochránil nejen Abrama a Sáraj, ale také svá zaslíbení.

Jana Coufalová (Olomouc)