Slova života - zamyšlení na každý den

19.9.2022

Bezbožný život formální bohoslužba nezamaskuje

Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.  (Iz 1,14-15)                                                                                                                                                    

Když se začínáme věnovat knize proroka Izajáše, je dobré vědět, v jaké době působil. Izajáš žil v osmém století před Kristem, žil v Judsku, v Jeruzalémě. Pocházel asi z vlivné rodiny, protože měl přístup ke králi. A v této době se vzmáhala velmoc Asýrie a měla velké územní zisky z vyhraných válek. Izajáš zažil zánik severního izraelského království a zázračnou záchranu Jeruzaléma.

Je zvláštní, jak prorok politické a hospodářské poměry v zemi hodnotí vztahem k Bohu. Dostal od Boha vidění, která zveřejňuje. V nich Hospodin oznamuje, co se bude dít. Že situace v zemi je důsledek jejich postojů k Bohu. Bůh nenávidí náboženské divadlo. Dodržování nějakého rituálu nebo kultu, když srdce a životní postoj člověka hovoří o něčem jiném.

    Můžeme vidět, že Bůh dlouho čeká a má trpělivost, ale to neznamená, že nic nevidí a je slabý. Jeho milost dává šanci na změnu a nápravu. Pokud o to není zájem a ochota, přijdou soudy a budou spravedlivé. Tyto staré události jsou stále aktuální, protože i my tak často jednáme jako starý Izrael. I Pán Ježíš hovoří o soudu, jinak by slovo o milosti nedávalo smysl.

Daniel Hýsek (Broumov)