Slova života - zamyšlení na každý den

11.8.2020

Bílá magie

Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel.“ (Sk 19,13)

Magie se prý dělí na dva směry: černá magie má za cíl lidem uškodit, bílá magie má pomoci. Je to sice pěkný cíl, pomoci lidem, ale používané prostředky má zcela špatné; její provozovatelé jsou ochotní použít cokoliv, i Bohem zakázané praktiky. Hledají za spojence i démonské síly, očekávají léčebné účinky od některých předmětů, zvláštních obřadů a zaříkávacích formulek. Běda tomu, kdo se ve snaze o své zdraví nebo jinou pomoc obrátí k magii. Může to být i nevědomky, vždyť její provozovatelé mluví tak pěkně o Bohu, o božské moci, o duchovnu.

Zaříkávači, o kterých je v tomto příběhu řeč, byli asi zkušení „odborníci“ ve svém oboru. Cestovali od města ke městu, „pomáhali“ lidem, byla to pravděpodobně jejich živnost. Nejspíš byli také zkušenými uzdravovateli psychosomatických nemocí. Zřejmě nebyli vědomě zaměřeni protibožsky, satansky. Když se setkali s uzdravováním skrze apoštola Pavla ve jménu Ježíše Krista, zhodnotili to svým pohledem. Přeslechli Pavlovo poselství o Ježíši Kristu, ale zaujalo je to jeho uzdravování. Domnívali se, že tajemstvím uzdravení je ta správná formule; asi si řekli: „Ono to funguje jemu, bude to fungovat i nám.“ Bez jakéhokoliv osobního vztahu k Ježíši, bez jakékoliv změny svého života přibrali teď novou zaklínací formulku: „Zaklínáme vás ve jménu Ježíše, kterého zvěstuje Pavel.“ Dopadlo to pro ně špatně; nejenže nepomohli posedlému zlým duchem, ale také od něho dostali pěkný nářez. Mělo to však i svůj pozitivní dopad. Tato událost se mezi lidmi rozhlásila, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě (v. 17).

Kéž by i dnes lidé rozpoznali, kde je jasně zvěstován Ježíš, a kde je jeho jméno jen zástěrkou pro nebiblické praktiky.