Slova života - zamyšlení na každý den

11.10.2021

Bildad slovy o svévolníkovi míří na Jóba

Ano, světlo ničemů zhasne a plamínek jeho ohně nezazáří. Světlo v jeho stanu ztemnělo, jeho lampa nad ním zhasne. (Jb 18,5-6)  

Bildad odsuzuje Joba za výsměch slovům moudrosti jeho i přátel. Typicky jako mnozí tak dělá závěry z toho, co se Jobovi stalo. Vždyť je jasné, že každý ničema dostane odměnu – trest za své jednání.

Ano, to víme, že jednou každý bude před Bohem vydávat účet. Ovšem je téměř nemožné v každém případě správně odhalit smysl a důvod těžkostí, kterými daný člověk prochází.  

Jedna z největších tendencí je vidět těžkosti ostatních bratrů a sester jako Boží trest, stejně jako to viděli přátelé Joba, kteří byli velice upřímní.

Ale těžkosti nejsou jen trestem a my, kteří čteme Boží Slovo, víme, že se zkouškou nám Bůh dává i východisko (1K 10,13), abychom mu byli blíž a Boží sláva a čest byla zjevná. Bildad s přáteli nevěděli, proč se Jobovi stalo takové neštěstí, ale mysleli si, že to musí být Boží trest.

Každý z nás musíme být více a více v Božím slově, abychom nedělali závěry, které neodpovídají Božímu charakteru.

Naopak v takových případech nedělat závěry vůbec, ale vést člověka k uctívání Boha. On nakonec samotnému člověku ukáže, jaký je smysl Jeho zkoušky, protože Bůh ví a má pro nás to nejlepší. Za to mu patří sláva.

Mirek Klepáček (Příbor)