Slova života - zamyšlení na každý den

5.4.2021

Blahoslavení chudí duchem

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. (Mt 5,3)

Text k zamyšlení pro tento týden je odpověď Krista na otázku: „Jak být šťastný?“ Na tuto otázku dává rovnou osm odpovědí. Je to osm blahoslavenství, osm pozitivních postojů pro požehnaný život. Někdo řekl, že je to „ústava Božího království“ nebo portrét Ježíše Krista. Každé z těchto blahoslavenství začíná slovem „požehnaný“, což je latinské slovo „beatus“, které znamená „být šťastný“. Když tedy čteme:  „Blaze těm…,“ zní to jako protiřečení, protože - šťastní ti, kteří jsou chudí, pronásledovaní...vůbec to nevypadá jako štěstí, ale spíše jako neštěstí. Vždyť jak můžeš být šťastný, když prožíváš pláč, jsi tichý nebo chudý v duchu, a k tomu pronásledovaný? Ale Ústava Božího království poukazuje na cestu ke štěstí, když popisuje postoje, které k tomu štěstí povedou. Pán Ježíš zde učí, že můžeme být šťastní navzdory okolnostem. O čem je první blahoslavenství? Mt 5,3 říká: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.“ Nebo překlad SNC říká: „Šťastní jsou pokorní, nenamyšlení, vždyť těm patří Boží království.” Že by s pokorou začalo štěstí? Co to znamená „být chudý v duchu“? Rozhodně to není špatný sebeobraz nebo nízké sebevědomí. Pokora znamená být závislý na Bohu. Být chudý v duchu znamená být pokorný. Přiznat si, že nemám všechny odpovědi, a uvědomit si, že nemám vyřešeny všechny problémy života. Opakem pokory nebo chudoby v duchu je arogance a pýcha. Pokora a schopnost být šťastným jdou ruku v ruce. Chcete-li zakusit štěstí, musíte se učit být pokornými. Zde jsou tři způsoby, jak pokora prohlubuje naše štěstí v životě:

1. pokora redukuje a zmenšuje stres v životě.

2. pokora zlepšuje naše vztahy.

3. uvolňuje Boží moc a milost.  

„Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: ,Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.´“ (Jb 4,6)  

Nick Lica (Karlovy Vary)