Slova života - zamyšlení na každý den

6.4.2021

Blahoslavení plačící

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. (Mt 5,4)

Říct, že je někdo šťastný, když pláče, na první pohled nedává smysl. V dnešní době „být šťastný“ znamená pravý opak: neplakat, být zdravý, být bohatý, úspěšný, soběstačný a mít hodně důvodů se smát atd. Někdo řekl: „Jestli chcete poznat něčí charakter, zjistěte, čemu se ten člověk směje a nad čím pláče.“ To, čemu se smějeme, a to. nad čím pláčeme, ukazuje na naše životní hodnoty. Do takového myšlení a představ o pomíjitelném štěstí světa zní Boží poselství: „Šťastní jsou ti, kteří pláčou v zármutku, vždyť Bůh je potěší.” (SNC) Druhé blahoslavenství by se téměř dalo přeložit „šťastní jsou nešťastní“, „šťastní jsou smutní“, aby se pozornost upřela k úžasnému paradoxu, který je v něm obsažen. Pláč je vyjádřením něčeho, co se děje uvnitř člověka. V tomto verši je užit kořen slova plakat, který vystihuje nejkrutější bolest, již někdo může prožít. Stejné spojení je použito v případě Jákoba, který oplakával smrt Josefa, nebo učedníků, kteří truchlili a oplakávali Ježíšovou smrt (Mk 16,10), protože nevěřili, že vstal z mrtvých. Jde především o bolest srdce, která je vyjádřena pláčem. Jak tedy uzdravit zlomené srdce? Bible se nikde nepokouší vysvětlit podstatu utrpení. Ale učí nás se s ním vypořádat. Jsou tři utěšitelé, tři zdroje, které nám Bůh dal, abychom překonali utrpení v životě.

1. Boží slovo. David v žalmu 119,24 říká: „Tvá svědectví budou nadále mým potěšením, jsou to moji rádci.” Jedna z věcí, které můžeme dělat, když máme zlomené srdce, je číst Žalmy. Boží slovo nás potěší.  

2. Boží lid. Potřebujeme sílu a útěchu, která přichází od druhého. To nás učí Pavel ve 2K 1,4: „On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.”  

3. Boží duch. Bůh sám v Duchu svatém chce být naším utěšitelem. On je naší silou a podporou.

Nick Lica (Karlovy Vary)