Slova života - zamyšlení na každý den

7.4.2021

Blahoslavení tiší

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi do dědictví. (Mt 5,5)

Kdo jsou ti tiší? Nejsou to slabí jedinci ani neteční ani zbabělci ani ti, kteří si nechají všechno líbit. Vyplácí se dnes ve společnosti ostrých loktů být tichý, jemný, mírný, ohleduplný, zdvořilý, vlídný, laskavý a něžný? To jsou slova popisující tichost, kterou Ježíš měl na mysli. V řečtině toto slovo skrývá obraz divokého koně, který je zkrocen, nebo léku, který léčí. Tichost v tomto smyslu znamená sílu pod kontrolou. „Tichost je v podstatě správný pohled na sebe sama, vyjádřený ohleduplným vztahem a chováním k druhým.“ (M. Lloyd-Jones) Všimněte si, že tiší nezápasí, nemanipulují a ani nesoutěží s druhými, a přesto obdrží všechno. Proč? Když něco zdědíš, nemusíš o to zápasit, dostaneš to v pravý čas, protože jsi milován, ceněn a jsi součástí rodiny. SNC říká: „Šťastní jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají, vždyť jim Bůh dá celou zemi.” Mírnost, jemnost, vlídnost jsou vždy reakce a postoj. Proto Ježíš řekl: „Pokud chcete být šťastní a mít velké dědictví, buďte tiší jako já.” (Mt 11,29) Možná volný překlad by zněl: šťastní jsou ti, kdo se nenechají ovládnout svými reakcemi. Zkouškou naší duchovní dospělosti je, zda nás ovládá Duch svatý nebo naše emoce. Jak se vyrovnáme s nespokojenými lidmi, kteří nás provokují? Naše reakce ukazuje, zda jsme tiší, nebo ne. Někdo řekl, že máme tři možnosti: můžeme ze strachu utéct, v hněvu zaútočit, nebo můžeme reagovat v lásce. Dobrá definice tichosti se nachází v Přísloví 16,32: „Lepší je shovívavý než bohatýr a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.” Být tichý znamená ovládat se, ovládat své reakce. Místo sarkasmu, flegmatické odpovědi dáváš vlídnou odpověď. To je tichost v mluvení. Tajemství toho, jak ovládat sám sebe, je dovolit Bohu, aby nás k tomu uschopnil. Jen Jeho Duch nás může naplnit svojí láskou, abychom jednali a mluvili jako náš Pán. Vzor dokonalé tichosti je Ježíš Kristus.

Nick Lica (Karlovy Vary)