Slova života - zamyšlení na každý den

28.8.2020

Bohatí to mají těžší

Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníky ta slova zarazila. (Mar 10,23-24)

Těmito slovy Ježíš reagoval na rozhodnutí mladého muže, který přišel za Ježíšem pro radu, nakonec ji však neposlechl. Usiloval o věčný život, ale nechtěl se vzdát bohatství v časném životě (v. 17-22). Měl skvělou nabídku k následování Ježíše, ale rozhodl se spravovat a užívat si svůj majetek. Ježíš pak těmito slovy vyjádřil skutečnost, že bohatí to mají ve svém duchovním životě a rozhodování těžší.

V židovském myšlení bylo bohatství projevem Boží přízně, požehnání, odměny za zbožný život. Starozákonní zaslíbení Božího požehnání se projevovalo početností potomstva, hojností úrody, početností stáda (5Moj 28,1-6). Ježíš však bohatství označil ne za přednost, ale za ztížení duchovního života; bohatí to mají v tomto směru těžší. Nad tím se zarazili i učedníci (v. 24).

Opravdu to mají bohatí těžší. Dají velký dar do sbírky, ale v Božích očích je to méně než dva malé penízky chudé vdovy (Mar 12,43). Mají tolik práce kolem svého majetku a tak málo času na věci duchovní, že i tento bohatý mládenec přišel za Ježíšem ve spěchu a odešel, aniž by se zdržel (v. 17 a 22). Bohatství svádí k sobectví a sebevědomí (1Tim 6,17; Jak 4,13-17).

Když se člověk cele otevře pro následování Ježíše Krista, jeho majetek mu už není překážkou. Bohaté ženy se ze svých prostředků staraly o potřeby Ježíše a jeho učedníků (Luk 8,3), bohatší křesťané v Jeruzalémě prodávali své majetky, aby pomohli chudým. Kolik bohatých křesťanů velmi štědře podpořilo misii nebo sociální službu. Kolik slavných a bohatých lidí opustilo své významné společenské postavení a oddalo se duchovní službě. Ježíš osvobozuje od svázanosti majetkem a lásku k penězům proměňuje ve štědrost.