Slova života - zamyšlení na každý den

18.2.2021

Bohu záleží i na těch maličkých

Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. (Mt 18,14)

Náš dnešní verš k zamyšlení začíná slovy: „Právě tak …“ Představte si, že vstoupíte do malého hloučku debatujících lidí ve chvíli, kdy první slova, která uslyšíte, jsou: „Právě tak…“ a věta pak nějak pokračuje. A zatímco vypravěč pokračuje dál, vám bude celou dobu vrtat v hlavě: „Co mi uniklo?“ My máme výhodu. Ježíšova slova si můžeme přečíst. O čem to mluvil? O Otcově vůli. A ta je, jak všichni víme, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. A co nám odkrývají slova, která předcházejí onomu „Právě tak…“? Boží srdce – jeho velikost v lásce: „Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, …nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen, říkám vám, že se z ní raduje více než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily.“ (Mt 18,12-13)

Ano, je to známý příběh o ztracené ovci, ale tady nejde jenom o děj. Pokusme se představit si, že máme sto ovcí, o které se staráme 10, 30 či 50 let! Trávíme s nimi každý den, od rána do večera, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce! Nejsou jenom prostředek k živobytí. Když Ježíš mluví o pastýři, mluví o vztahu. Chápu, že nám může být takový příklad trochu vzdálený, ale co třeba pejsek? Nedávno jsme si pořídili s manželkou štěňátko, Boloňského psíka, jenom jednoho, ne sto. Moc toho nenamluví, zato naštěká, potrhá, rozkouše atd., a přece ho máme moc rádi. Pejsek se dá samozřejmě koupit, ale Benji je jenom jeden. Je náš.

Pro pastýře, kterého má Ježíš na mysli, nebyla ovce jenom kusem dobytka. Neřekne si, nevadí, mám ještě dalších 99. Je pro něj nenahraditelná. Pro našeho Otce v nebesích jsme nenahraditelní my všichni. Tímto příběhem nám ukazuje, jak moc Mu na nás záleží a jak moc vážně myslel svá slova, kterými odhaluje skutečnou hodnotu těch nejmenších, kteří častokrát svojí naivitou vzbuzují na tvářích dospěláků shovívavý úsměv. „Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých.“ (Mt 18,10)

Pavel Mikušec (Zlín)