Slova života - zamyšlení na každý den

25.11.2022

Boží milosrdenství mnohem převyšuje Jeho tresty

V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval! (Iz 54,7-8)

Na okamžik. Jistě není žádný velký objev, když zmíníme, jak může být prožitek času velice subjektivní záležitostí. Co je to dlouho, a co krátce? Jak pomalu se vleče čas ve frontě na úřadech, jak dlouhé se zdá být čekání na výsledek testů, jak nekonečný může být projev nudného řečníka. A jak rychle čas uteče, když se ponoříme do zajímavé práce, když se zatajeným dechem sledujeme napínavý film nebo v dobré zábavě trávíme čas se svými přáteli. Nudné, náročné, bolestivé okamžiky trvají jakoby věčnost. Nadšení, radost, chvíle odpočinku vždy uplynou jako rychlá voda. Křičíme: „To není fér!“ Nejsme ale jen oklamáni vlastním pocitem z času? Určitě není na místě jakkoli zlehčit dlouhodobé utrpení některých lidí mezi námi. Přesto buďme opatrní s výkřiky o tom, co je, a co není fér.

Dnes nás Izajáš zve k pohledu z jiné perspektivy. Náš život opravdu není „fifty-fifty“, dobro zlo, padesát na padesát, ode všeho trochu, hlavně spravedlivě. Tak tomu vskutku není. Každý z našich osudů je jiný, jedinečný. Přesto, budeme-li poctiví, vyznáme s Izajášem, že Boží přísnost je jen na „okamžik“, ale Jeho milosrdenství a slitování je věčné.

Díky Bože, že Tvá milost, Tvá velkorysost a přízeň neskutečně převyšuje cokoli z našich smutků, zmatků a trápení. Amen.

Daniel Kuc (Mozaika Plzeň)