Slova života - zamyšlení na každý den

6.6.2021

Boží milost pro Noeho a jeho rodinu

Ale Noe našel u Hospodina milost. (1M 6,8)

Nebeský Otče, děkujeme Ti za to, že i přes zlovůli lidského srdce ses ve svém nekonečném milosrdenství rozhodl ještě před založením základů země vykoupit Své stvoření a odpustit hříchy těm, kteří svou víru upnou na Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána.

Ve vodách potopy jsi vyhladil hříšné lidstvo v naději na nový začátek a nový život. V Noemovi a jeho pokolení jsi nabídl lidstvu nový začátek, ale my dnes znovu stojíme před Tvou tváří a prosíme o odpuštění a obmytí našich vin. Ve vodě křtu jsme zanechali svůj starý způsob života, abychom spolu s Tvým Synem mohli povstat k novému životu pod vedením Ducha svatého.

Děkujeme Ti a chválíme Tě za Tvou nekonečnou milost a slitování, které si nezasloužíme, a přesto jsi nás zahrnul svou milostí a nabídl novou smlouvu. Těšíme se na den, kdy se před jménem Ježíše Krista skloní každé koleno. My již dnes přicházíme před Tvůj trůn a odevzdáváme Ti své životy. Amen.

Martin Stepanenko (Cheb 2)