Slova života - zamyšlení na každý den

20.9.2022

Boží nabídka dokonalého očištění od hříchu

Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,18)

Když začneme s lidmi hovořit o Bohu, velmi často zazní, že je nespravedlivý, zlý a lidem chce škodit. Jako by jej to bavilo, trestat. Dnešní text vyvrací tuto domněnku a lež. Problémem člověka není Bůh, ale sám člověk. My lidé nevidíme, kam vedou naše rozhodnutí a jaké mají dopady a souvislosti. A to, že Bůh je dobrý, lidé nechtějí vidět.

Bůh zde říká, že je ochoten odpustit to, co bylo zlé, ale očekává přiznání, vyznání a ochotu ke změně. Bůh nám v té změně chce pomoci. Tato duchovní změna přinese také změnu situace v zemi. To se nám lidem moc nelíbí. Chceme změnu situace bez naší duchovní změny a nápravy zlých věcí. Ale takto to nefunguje a není to ani možné.

Text až naturalisticky líčí, jak Bůh vidí lidské snahy a činy. Jsou sebestředné, snažíme se o zásluhy u Pána Boha za náboženské aktivity a činnosti. To nejde, protože my lidé neumíme sami ze sebe vykonat něco, co by se mohlo líbit Pánu Bohu. Právě situace života nás mají dovést k poznání, že Boha potřebujeme a že on je skutečně dobrý a jeho slovo vždy platí. V milosti i ve spravedlnosti.                                                                             

Daniel Hýsek (Broumov)