Slova života - zamyšlení na každý den

14.7.2020

Boží počty jsou jiné než lidské

V pravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala všechno, z čeho měla být živa. (Luk 21,3-4)

Zdá se, že matematika je taková věda, která nepodléhá subjektivním názorům a dobovým trendům. Učebnice dějepisu se změnou společenského řádu mění, ale v matematice vždy platí, že jedna a jedna jsou dvě a sto je více než deset. Tak to platí v těch lidských počtech; moc dobře víme, kolik je více a kolik je méně. Boží počty jsou však jiné: malá armáda může být silnější než mnohonásobná početní přesila, malý dar v očích lidí může být velkým darem v Božích očích.

Lidé si rádi všímají, kolik kdo dává. Nejspíš i zde byli pozorovatelé, kteří si všímali velikosti darů a oceňovali štědřejší dary. Chudá vdova s maličkým darem je nezaujala. Proto Ježíš poukázal na to, co zůstávalo lidským zrakům ukryto. Jistě, již podle oblečení bylo možné snadno rozpoznat, kdo je bohatý a kdo je chudý. Ale Ježíšovo hodnocení jde hlouběji, až tam, kde lidské oko nedohlédne. Věděl, že tato chudá vdova dala všechno, na živobytí jí nezůstalo vůbec nic.

Bůh moc dobře ví, jaká je skutečná hodnota našeho daru. Ne ta početní, napsaná číselně na bankovce. Ví, jaké je to procento z našich příjmů, s jakým srdcem dar dáváme, ví, co je skutečným motivem našeho rozhodnutí dát. Pán Ježíš varoval před pokrytectvím, kdy člověk dává dary ne z lásky, ale pro lidské uznání (Mat 6,1). Bůh počítá jinak než lidé, a vidí nejen do peněženky, ale i do srdce dárce.