Slova života - zamyšlení na každý den

14.6.2021

Boží požehnání až do daleké budoucnosti

Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: „Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů.“  (1M 17,3-5)

Na příběhu Abrahama můžeme vidět, že věčný Bůh s ním učinil smlouvu, ale k jejímu naplnění došlo až mnohem později. Bůh se nám tady ukazuje jako ten, kdo má s lidmi své záměry. Ty záměry se mnohdy naplňují postupně během let i staletí. Boží záměry se však naplní vždy a přesně tak, jak On rozhodl. Není nikdo, kdo by je mohl změnit anebo překazit. Případné snahy lidí věci urychlit nebo je realizovat nějak vlastní silou skončí špatně. Vidíme to na snaze Sáry a Abrahama. A výsledek? Izmael připravil oběma mnoho hořkosti, a dokonce se s následky potýká Izrael i teď.

Ze zmíněného příběhu vyplývá i úžasná jistota pro nás, že Bůh je věrný, trpělivý, spravedlivý, ale i milující a milosrdný. On naplní všechno, co nám slíbil. V čas, který určil, poslal na svět svého syna Ježíše, aby nám přinesl záchranu před věčným zahynutím.

Tento důkaz nesmírné, nepochopitelné Boží lásky je nabídkou milosti pro každého, kdo uvěří. Můžeme se zcela spolehnout na to, že Bůh naplní i vše ostatní. On tak učiní v čase, který On stanovil. Zavolá nás k sobě, abychom žili v Jeho slávě.

To je naprostá jistota. Děkujme Mu za to. Haleluja!

Rostislav Bohuslav (Ostrava)