Slova života - zamyšlení na každý den

10.8.2022

Boží služebník prochází i těžkými zkouškami

Ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění;  (2K 6,4-5)

Když do našeho života přichází zkoušky, není to proto, že by nás chtěl Bůh nějak pokoušet nebo trestat, ale zkoušky jsou běžnou součástí každého života, ve kterém o něco jde.  

Každá zkouška má tak šanci nám ukázat, na jakých základech stojí náš život, kde potřebujeme ještě dorůst a kde (z Boží milosti) již dokážeme obstát. Můžeme tak Bohu děkovat za každou takovou zkoušku, která nás povede k růstu v našem duchovním životě.

Když se někdy podíváme na to, čím procházeli první křesťané a čím procházíme my, je mi někdy až stydno, jak rychle dokážu selhat a to mi ani nemusí jít o život. Netrpíme už fyzickými ranami, nejsme vyčerpaní v žalářích a ani nikdo z nás nehladoví.

Obdivuji tak sílu těch, kteří v takových zkouškách vytrvali, a dodává mi to odvahu obstát v těch, které jsou v mém životě. Vždyť je to stejný Kristus, stejná víra a stejná naděje, která nás vede. Nedejme se proto přemoci, ale přemáhejme zlo dobrem a svědectvím o Boží milosti.

Děkuji ti Pane za první křesťany, za jejich odvahu Tě následovat, přestože je to mnohdy stálo život nebo utrpení. A prosím Tě o to, abych měl sílu procházet zkouškami ve svém životě a abych v nich dokázal dorůstat do Tvé podoby.

Jan Jackanič (tajemník VV BJB)