Slova života - zamyšlení na každý den

5.8.2020

Boží vedení

… Duch svatý jim zabránil… Duch Ježíšův jim to nedovolil… Pavel měl v noci vidění… Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. (Sk 16,6-10)

Přál bych si, aby o tom, jak Duch svatý zabránil zvěstovat evangelium v provincii Asii a jak jim Duch Ježíšův nedovolil jít do Bythinie, bylo napsáno víc, konkrétněji. Bylo to skrze vidění, skrze prorocké slovo nebo skrze nějaké praktické překážky? Z Lukášova popisu to nevíme. Ale často si přejeme, aby Boží pokyn byl tak výrazný a jednoznačný, že by nad ním již nebylo potřebné přemýšlet, jen ho naplnit.

I když Pavlovi a jeho spolupracovníkům bylo již dvakrát zabráněno v jejich záměrech, nezůstali stát na místě, ale procházeli krajinou (v. 6 a 8). Tak se dostali až na konec asijského kontinentu, do přístavního města Troady. Tam měl Pavel vidění, ve kterém ho nějaký Makedonec prosil, aby se přeplavil do Makedonie a pomohl jim (v. 9). Nebylo to přímé Boží slovo, ve vidění k němu promluvil člověk. Pavel a jeho spolupracovníci usoudili, že je to Boží pokyn, že tímto způsobem k nim promluvil Bůh (v. 10). Neváhali, přeplavili se do Makedonie a tak zahájili misijní práci v Evropě.

Způsob Božího vedení bývá velmi různorodý. Někdy je to konkrétní Boží příkaz, tak jak ho obdržel Filip (Sk 8, 26 a 29) nebo Petr (Sk 10,19-20). Jindy jsou to okolnosti, vidění, sen, které nejsou tak konkrétní, a člověk musí porozumět, co mu tím chce Bůh říci. A často dává Bůh porozumět své vůli jen skrze čtení Božího slova a modlitbu, jindy skrze radu, postoj dalších lidí. Důležité je být otevření a vnímaví pro všechny způsoby, kterými nás chce Bůh vést.