Slova života - zamyšlení na každý den

30.11.2019

Bratrská láska je praktická

Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. (Žd 13,1-3)

Mluví-li se v naší společnosti o lásce, mnoha lidem se vybaví krásné pocity zamilovanosti. Písmo nám však nabízí lásku jiného ražení: obětující se, lásku, která nehledá vlastní prospěch, je trpělivá, nesobecká, lásku agapé (viz 1K 13). Takovou láskou nemůžeme disponovat sami od sebe, je nám dána v Ježíši Kristu.

Lidská láska uvadá tak jako my. Ne tak láska Boží. On nás miluje stále stejně, protože je neměnný. Nikdy ho neomrzíme. To je úžasné zjištění! A takovou lásku chce dávat také nám.

Agapé není láska, která jen hovoří a naparuje se krásnými slovy, ale je praktická. Někteří lidé umí říci svým blízkým za každou větou „miluji tě“, ale jejich slova nic moc neznamenají. „Víra, která se neprojevuje činy, je sama o sobě mrtvá a bezcenná.“ (Jk 2,17; SNC) Stejně je na tom láska, která se projevuje jen slovy, ale ne činy – je bezcenná.

Pravá láska se projevuje v jednání: pohostinností a přijetím. Projevuje se tím, že pamatujeme jeden na druhého – ať na modlitbách, ať praktickou pomocí. Vzpomeňme na slova Pána Ježíše: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království… Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,… Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,34n.40)

Jiří Tomeš (Teplá)