Slova života - zamyšlení na každý den

15.3.2023

Buď vytrvalý ve svých modlitbách

Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?“ (L 18, 7–8)

Bůh chce naplnit tvé potřeby. Máme se modlit každý den. Nejde o množství modliteb nebo řečnické umění nebo dokonce o to, jak umíme uspořádat slova. Nejde ani o to, jak dobrá je naše věrouka. Nejsou to podstatné věci, na které Bůh reaguje. To, co je podstatné, je vytrvalost a upřímná modlitba.

Nejlepší věc, kterou můžeš udělat, je modlit se. Pravda je taková, že čím méně se modlíš, tím méně se ti chce modlit. Satan ví, že pokud ti dokáže zabránit v modlitbě, budeš bezmocný. Satan je mistr v odvádění pozornosti. Přemýšlej, kolikrát tě okradl o tvůj čas s Bohem kvůli věcem jako jsou televize, internet, úklid bytu a podobně.

Klíčem modlitebního života je modlit se, dokud nedostaneš odpověď. Zamysli se nad tím, jak hluboce je v našich srdcích zakořeněná pochybnost: ve skutečnosti jsme někdy překvapení tím, že jsou naše modlitby vyslyšeny! Proto se modleme ve víře a očekávejme Boží odpověď.

Víra je podstatou nadějných věcí. Když máme poklidný život, zdá se nám, že je s naší vírou všechno v pořádku. Vydrží ale nápor, který se může dostavit do našeho života? Nevíš, co ti den přinese, ale díky vytrvalé modlitbě můžeš připravit své srdce na všechno, co tě v životě potká.

Václav Hrůza (Cheb 1)