Slova života - zamyšlení na každý den

7.8.2020

Budeš spasen ty i tvoje rodina

Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty ivšichni, kdo jsou v tvém domě“ … a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít.(Sk 16,31 a 33)

Ve Filipech to byl již druhý podobný případ, kdy uvěřil abyl pokřtěn někdo spolu se všemi lidmi ze svého domu (mohla to být vlastnírodina, ale i služebnictvo). Předtím se jednalo o obchodnici Lydii, nyní to bylžalářník. Nabízí se zde otázka, jak to bylo s osobní vírou těch, kdo byli taktoskupinově pokřtěni. Někteří dokonce z takových případů chtějí vyvozovat křestmalých dětí, i když o dětech zde vůbec není zmínka. Je psáno, že Boží slovobylo zvěstováno všem – a pak se všichni radovali z toho, že uvěřili v Boha (v. 32a 34). Je z toho zřejmé, že i u skupinového křtu to byl u každého jednotlivcekřest na vyznání své osobní víry.

Uvěření a křest celé rodiny i služebnictva hodně souvisí stehdejší kulturou. Dodnes je to ještě patrné v některých asijských a africkýchzemích, kde rodina je silně spojena poutem soudržnosti a individualismusevropského a amerického typu je jim hodně vzdálený. Společné uvěření a křest vtakové rodině nebyly „znásilněním“ ostatních členů rodiny, ale přirozenýmdůsledkem společného myšlení. Když uvěřila vedoucí osobnost rodiny, přidali sek ní také ostatní.

Skupinové uvěření a křest však nebyly jen důsledkem tehdejšíkultury. Vždy je to Boží milost a působení Ducha svatého. Tak je tomu i dnes.Proto se můžeme odvažovat přijmout slova apoštolů jako zaslíbení i pro sebe:„Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“ Nemusíto být náhle, může se jednat i o dlouhodobý modlitební zápas.

Vzpomínám si na obrácení jedné sestry. Nejdříve uvěřila ona,pak její sestra, pak jedno dítě, pak maminka a nakonec druhé dítě. Během dvoulet tak celá rodina náležela Pánu a vyznala Pána Ježíše ve křtu. Pán Bůh sipřeje, aby i tvoje rodina celá patřila Jemu. Věříš tomu a zápasíš o to?