Slova života - zamyšlení na každý den

1.8.2022

Bůh potěšuje v každém soužení

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. (2K 1,3-4)

Určitě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že tato doba přináší do našich životů mnoho nejistoty. Někdy si připadáme jako Izraelský národ, který se na cestě pouští setkával s mnoha překážkami a obtížemi a připadalo mu, že východisko z toho je v nedohlednu. Bible ale nikde neuvádí, že budeme v našich životech zbaveni starostí a problémů. Důležité však je, že Bůh nás ani v takových situacích nikdy neopustí - pokud mu budeme důvěřovat a necháme se jím vést. Apoštol Pavel nás dokonce ujišťuje, že náš Bůh je věrný a s každou zkouškou nám připraví i východisko a dá nám sílu, abychom mohli obstát. Tak skvělé máme zaslíbení! Také Izraelcům Bůh dal své zaslíbení, ale ti byli netrpěliví. Mysleli si, že pokud Bůh nereaguje okamžitě – tak, jak by si přáli, nemá je rád. Důsledkem toho byl strach, který je začal ovládat. Tak jako mnohá jiná místa v Bibli, i tato událost se stala kvůli nám, lidem. Bůh chtěl, abychom se naučili rozhodovat, zda budeme jako Káleb, který stál na straně Hospodina, anebo jako ti ostatní, kteří se zalekli problémů, dostali strach a přestali Bohu důvěřovat. Pán Bůh nám říká, abychom se nebáli. Když mu budeme v každé situaci důvěřovat a budeme na něj spoléhat, čeká nás nádherný a moc důležitý úkol - budeme těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni - tou útěchou, jaké se dostává od Pána Boha i nám.

Jiří Boháček (BJB Praha 3)