Slova života - zamyšlení na každý den

3.7.2020

Bůh rozhojňuje radost, pokoj, naději

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. (Řím 15,13)

V předchozích kapitolách učí apoštol Pavel věřící, jak mají žít, jak sloužit Pánu, jak se chovat k vládní moci, jak se při vší rozdílnosti snášet v církvi. Když o to člověk upřímně usiluje, brzy zjistí, že Boží nároky přesahují jeho možnosti. Zápas o dokonalý duchovní život může vést také k pocitům selhání, ke ztrátě radosti i k duchovním depresím.

Je důležité pochopit, že nejde o náš výkon ani o naši dokonalost. My na to nestačíme, ve všem potřebujeme Boží pomoc. To On nás chce proměňovat, posilovat, naplňovat radostí a pokojem, rozhojňovat naši naději. Moc Ducha svatého, to není jen moc k činění zázraků a uplatňování různých duchovních darů. Je to také moc, která nás posiluje v každodenním životě. Lidé nabízejí k dosažení harmonie a životního štěstí různé cesty, např. duševní hygienu nebo meditaci. Ale tou nejspolehlivější cestou je odevzdat život Bohu, který nás bude naplňovat „veškerou radostí a pokojem ve víře“ (v. 13). Zde se již nejedná o produkt silné osobnosti nebo duchovního cvičení, ale o Boží obdarování. Proto je taková radost a pokoj hlubší a stálejší než harmonie dosahovaná nějakým duchovním cvičením, jak je nabízejí různí guru. A navíc je zde velmi důležitá věc: harmonie dosahovaná takovým duchovním cvičením posiluje vlastní sebevědomí a tím prakticky vede od Boha; radost a pokoj získávané jako Boží obdarování vedou k důvěrnějšímu vztahu k Bohu a větší závislosti na Něm.