Slova života - zamyšlení na každý den

27.5.2020

Bůh vyslýchá i pokornou prosbu odpadlíka

V nouzi prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prosbu a přivedl jej zpět do Jeruzaléma, aby dál kraloval. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. (2Par 33,12-13)

Menaše zničil veškeré dílo duchovní obnovy, které zbudoval jeho otec Chizkijáš. Znovu v Izraeli zavedl pohanské kulty, znesvětil chrám cizími božstvy, zabýval se věštectvím a podporoval vyvolávače duchů. Bůh ho varoval, ale on tomu nevěnoval pozornost (v. 10). Tak si to s ním Bůh vyřídil tvrději, spoután řetězy byl odveden jako zajatec do Babylóna. Tam by v hlubokém ponížení mohl skončit jeho osud a mohli bychom pak říci: dostal, co si zasloužil.

Ale zde se začíná odvíjet zcela jiný příběh téhož krále. Pokořil se před Bohem a Bůh jeho prosbu přijal. A nejenže mu odpustil, ale také mu navrátil královské postavení. Pro nás může být něčí „modlitba v nouzi“ podezřelá, jestli opravdu jde o pokání, nebo jen o hledání pomoci. Ale kam my nedohlédneme, tam dohlédne Bůh a on dobře ví, nakolik je to opravdové pokání. Další život krále Menašeho je výmluvným svědectvím o upřímnosti jeho pokání a o zásadním obratu ve vztahu k Bohu. Ale celý příběh Menašeho je především důkazem toho, jak hluboká je Boží milost. Bůh slyší modlitbu i velkého náboženského odpadlíka, smilovává se nad ním a dává mu novou životní příležitost.