Slova života - zamyšlení na každý den

15.8.2020

Bůh zasahuje i skrze lidi

O těch úkladech se doslechl syn Pavlovy sestry. Šel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. (Sk 23,16)

Vzpomínám si na výrok jednoho bratra, který posuzoval rozhodnutí jiného bratra jít na operaci, slovy: „Bůh nepotřebuje k uzdravení nůž lékaře.“ Chtěl tím říci, že když věříme v Boží uzdravení, tak se nemáme obracet o pomoc k lékařům. V Bibli ovšem čteme jak o zvláštních Božích zázracích bez lidského zprostředkování, tak i o těch, ve kterých Bůh v nějaké míře použil člověka. Proto se také modlíme za moudrost pro lékaře.

Pán Bůh zavřel ústa hladovým lvům (Dan 6,23) a nepřátelské vojsko ranil slepotou (2Kr 6,18). I zde mohl Pavla zachránit nějakým podobným způsobem. Ale on použil jiný způsob, zdánlivě „nezázračný“. Pavlův příbuzný se dověděl o úkladech některých židů vůči Pavlovi a přišel to Pavlovi oznámit. Dále Bůh Pavla ochránil skrze římské vojáky. Boží pomoc a ochrana skrze lidi není nějaké nouzové, druhořadé Boží řešení. Je jen na Bohu, jakým způsobem se rozhodne nás ochránit, uzdravit, pomoci nám. A na nás je, abychom v těch zásazích viděli Boží pomoc a byli za ni vděčni.

Pavel byl jednou zachráněn spuštěním z hradeb v koši (Sk 9,25), jindy útěkem z města nebo ochranou římských vojáků. Nyní byl zachráněn prozrazením úkladů. To všechno byly způsoby Boží ochrany. Když se Bůh rozhodne nám pomoci, může to mít tisíce způsobů. Nepohrdejme žádným z nich, nevymezujme si, jak by nám měl pomoci. Modleme se za Boží pomoc a nechme na Bohu, jakou formu tato pomoc bude mít.