Slova života - zamyšlení na každý den

17.3.2023

Čeho se máš vzdát ty pro následování Krista?

Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ (L 18, 22)

Bohatý mladý muž, který přišel za Pánem Ježíšem, hledal jistotu věčného života. Chyběl mu pokoj, spočinutí v tom, že Bůh ho přijal. Tento pokoj a jistotu mu nedalo ani to, že dodržoval přikázání, že žil podle toho, co Bůh chce.

Pán Ježíš mu na konci rozhovoru řekl, že má přijít a následovat Ho. Zve ho do vztahu. Má se Mu vydat, jít za Ním, učit se od Něj, poslouchat Ho. Jistota věčného života, odpuštění, přijetí od Boha, život sám je až ve vztahu s Pánem Ježíšem.

Pán Ježíš také vidí, že než bude toto moct udělat, než bude moct jít za Ním, musí nejprve něco opustit. Pro mladíka to bylo jeho bohatství – to bylo jeho bohem, jistotou, láskou, radostí, dávalo mu identitu. Toho se má vzdát. Jeho pokladem se má stát Ježíš. Když nastal moment rozhodnutí, tak u mladíka převážila láska k majetku. Byl smutný, ale odešel.

Je něco, co ti brání následovat Pána Ježíše? Můžeme se modlit za to, aby nás Pán Ježíš prozkoumal a ukázal nám, jestli je něco, čeho si ceníme víc než Jeho. Čeho bychom se neradi vzdali, když bychom se měli rozhodnout mezi tou věcí nebo osobou a následováním Pána. Můžeme se modlit za to, abychom milovali Pána Ježíše víc než cokoli a kohokoli. Abychom viděli, že neztrácíme, ale naopak jen získáváme tím, když něco musíme opustit pro následování Pána Ježíše. On chce celá naše srdce.

David Sláma (Cheb 1)