Slova života - zamyšlení na každý den

22.2.2021

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! (Mt 19,5-6)

Manželství je úžasný, jedinečný vztah. Sám žiji se svou milovanou ženou už 31 let. Za tu dobu jsme prožili spoustu krásných dní a přijali z Božích rukou mnoho dobrého. Máme dvě krásné dcery. Jedna už je vdaná a na druhou svatbu se těšíme.

Manželství jednoho muže a jedné ženy je jedinečné proto, že je to archetyp ustanovený samotným Bohem. Pán Ježíš v úvodních slovech dnešního textu cituje z knihy Genesis. Jde o jasný návod, jak mají lidé v tomto vztahu jednat. Není jiný intimní vztah mezi lidmi, který by Bůh požehnal. Proto mě rmoutí, když vidím kolem sebe smutnou realitu. V současné době se v ČR rozvádí asi 45% manželství. To je jedna z největších rozvodovostí na světě! Jako důvod pro rozvod jsou nejčastěji uváděna odlišná očekávání a absence vzájemné úcty a lásky. Chyba u rozvádějících se párů je často i v tom, že manželství považovali za „bezúdržbový mechanismus“. Vzájemně nepracovali na svém vztahu a neřešili konflikty.

Jaký je návod pro dobré a pevné manželství? To se z žádné příručky jednoduše vyčíst nedá. Ale jako všude i v manželství platí, že …celý zákon je shrnut v jednom slově: „Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“(Ga 5,14) „A nit trojitá se teprve nepřetrhne.“ (Kaz 4,12b)

PS: Na dobrém manželství se musí pořád pracovat. Muž, který projevuje své ženě lásku, motivuje svou ženu k projevům úcty a oba se cítí spokojeni. Muž má také brát ohled na to, že je žena slabší, a dělit se s ní o těžké práce. A mytí nádobí po obědě patří mezi práce nejtěžší.

Josef Švirák (Zlín)