Slova života - zamyšlení na každý den

2.8.2022

Dar Ducha svatého je závdavkem budoucích věcí

On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil. (2K 1,22)

Poslední věc, kterou chcete slyšet od někoho koho milujete, je, že odchází. Nechcete totiž prožívat odloučení, protože je Vám jeho společnost vzácná, příjemná a naplňuje vás radostí. Přesto slova o odchodu Ježíšovi učedníci slyšeli. Ježíš řekl, že je pro ně lepší, aby odešel, protože pošle Ducha svatého (J 16,7).

Jedině když odejde, bude moct do nich vtisknout svou pečeť Ducha svatého. Pečeť, která je bude v duchovním světě jasně označovat jako Kristovy. A nejen to, pečeť Ducha svatého znamená mnohem víc. Znamená zaslíbení jeho plné přítomnosti, moci a působení.

Když Duch svatý přichází na Kristovy následovníky, stávají se z nich prameny života – z těch nejméně pravděpodobných lidí proudí duchovní moc, kterou Bůh mění svět. Tuto moc Ježíš svěřil svým následovníkům. Zaslíbil jim svou stálou přítomnost a dal jim poslání – být jeho vyslanci na celém světě. Neříkal jim „buďte“ (snažte se o to), ale „budete“ (já to učiním skrze vás).

Nemusíme Ježíše hledat někde daleko, protože v Duchu svatém je nám blízko; blíž, než si myslíme. Jeho přítomnost v Duchu svatém je závdavkem budoucnosti, kterou Bůh se světem zamýšlí; je pečetí našeho vztahu s Bohem. Není jen „demoverzí“ na zkoušku, slabým odvarem něčeho lepšího, protože by na nás Bůh šetřil. Naopak, je úplnou Boží přítomností. Dovolme mu vírou prostoupit naše životy a naplnit je Jeho mocí a Jeho životem.

David Živor (Pochodeň Praha – stanice BJB Vinohrady)