Slova života - zamyšlení na každý den

24.11.2020

Děkování za pokrm

Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. (1Tim 4,3-4)

Pavel zde reagoval na postoje některých lidí, kteří se zřejmě hlásili ke křesťanství, ale jejich nauky byly zcela nekřesťanské. Šlo pravděpodobně o askety, kteří se vymezovali proti sexu a proti některým pokrmům. Nešlo asi o židovský problém čistých a nečistých pokrmů, možná šlo o vegetariánství zdůvodněné duchovně. Pavel nerozlišoval duchovně vadné a nezávadné pokrmy, ale za správný pokrm považuje ten, který je přijímán s děkováním Bohu.

Modlíte se před jídlem a děkujete za pokrm jako Boží dar? Nebo to považujete jen za křesťanskou tradici, která už není aktuální? Bible mluví jasně o děkování za pokrm; tak to činil Ježíš (Mar 6,41; Luk 24,30), tak to činil veřejně i Pavel (Sk 27,35).

Leželi jsme s manželkou na pláži u moře. Přišel čas oběda a některé rodiny otevřely své termotašky a vyložily na deku jídlo. Právě jsme se zadívali na rodinu, která než než se pustila do jídla, tak všichni sklonili hlavu a nám bylo jasné, že děkují Bohu za jídlo. Docela nás to potěšilo, vidět křesťany, kteří se nestydí na veřejnosti modlit.

Bůh ve své dobrotě dává slunce i déšť, dává lidem také schopnosti k práci i k technickému pokroku, dává úrodu. Proč tedy za ni nepoděkovat? Pokud by modlitba před jídlem byla jen tradičním zvykem, snadno se opustí. Ale pokud je taková modlitba upřímným vyjádřením vděčnosti Bohu, nebudeme nad ní váhat a rádi za jídlo Bohu poděkujeme.