Slova života - zamyšlení na každý den

13.9.2021

Duchovní proměna umožňuje poznávání Boží vůle

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Ř 12,2)

Mnozí křesťané se modlí k Bohu, aby jim dal poznat svou vůli pro jejich život. Nejvíce mladí lidé nebo ti, kteří přišli k Bohu teprve nedávno. A mnozí si stejně - jako i apoštolové - na začátku své cesty myslí, že to poznání se podává jako pití při hostině. Ale proto, abychom dostali odpověď, je potřeba splnit určité Hospodinovy požadavky. Pavel nám říká, na začátku dejte svá těla jako oběť. Buďte připraveni posloužit Bohu a teprve tehdy odpoví. Nedávejte Bohu podmínky, jak rychle vám má odpovědět. Z vaší strany je důležité říci Bohu, že chcete poznat Jeho vůli. A na Bohu je právo a moudrost, kdy vám odpoví!

Na začátku své cesty jsem moc chtěl poznat Jeho vůli ve svém životě. Ale viděl jsem v Bibli minimálně tři přikázání, kdy je řečeno: „Je to moje vůle, říká Bůh.“ A tato přikázání zdaleka není lehké splnit. Podívejte se na další místa ze svatého Písma:

1. Vůle otce a syna je, abychom kázali evangelium (J 6,39-40),

2. dělali dobré skutky uprostřed zla (1P 2,15),

3. posvěcovali se (1Te 4,3),

4. vždy se radovali a pořád se modlili a za vše děkovali (1Te 5,16-18).

Gennadij Gavrilov (Praha 5 – Vinný kmen)