Slova života - zamyšlení na každý den

10.8.2020

Důležitá je víra v Ježíše Krista

Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“ Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. (Sk 19,4-5)

Lukáš nezapsal o této skupině učedníků žádné další podrobnosti – zda to byli Židé, nebo proselyté. Od Židů se odlišovali, a Pavel je oslovil jako ty, kteří uvěřili. Ale v koho uvěřili, kdo byl předmětem jejich víry? Pavel poznal, že něco na jejich víře není v pořádku.

Zřejmě i do Efezu dorazilo poselství Jana Křtitele: „Čiňte pokání.“ Tato skupina lidí pochopila, že jsou hříšní, že potřebují pokání a očištění od svých hříchů. Proto se dali pokřtít křtem Janovým, který byl na odpuštění hříchů. Jejich uvěření bylo přiznáním jejich hříšnosti a vyjádřením touhy a ochoty žít zbožným životem. Vytvořili také společenství takto věřících, proto jsou zde nazváni jako učedníci.

Přiznání své hříšnosti a úsilí o zbožný život jsou velmi důležité, ale to ještě nestačí. Tito lidé potřebovali to nejdůležitější – uvěřit v Ježíše a mít s Ním osobní vztah. To je ta plnost, kterou přinesl Ježíš. A k tomu patří také přijetí Ducha svatého. Vlastně ani nebylo pro Pavla těžké poznat, co těmto zbožným učedníkům chybí. Je přece rozdíl žít zbožně, nebo žít s Ježíšem a v moci Ducha svatého.